SOCIETE ANONYME GROUPANT DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION TEXTILE ET AGRO-ALIMENTAIRE

Algemene status:

Is dit bedrijf actief of inactief in het algemeen?. Meer informatie.

Bedrijfstitel:

SOCIETE ANONYME GROUPANT DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION TEXTILE ET AGRO-ALIMENTAIRE

Bedrijfscode:

412898316

Managers van het bedrijf:

Hier is de lijst van mensen die betrokken zijn of waren bij activiteiten van het bedrijf.. Meer informatie.
Als u informatie moet verwijderen klikt u hier.

Jurisdictie:

BELGIË
 


Volgend bedrijf >

Devel Christian